Grupa Kapitałowa Tubes

Grupa Kapitałowa Tubes należy do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży węży i złączy przemysłowych. Strategia rozwoju Grupy oparta jest na czterech podstawowych filarach:

 • Ekspansji rynkowej osiąganej poprzez rozwój własnych kanałów sprzedaży,

 • Uzyskaniu i utrzymaniu pozycji preferowanego przez Klienta dostawcy w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz usług powiązanych,

 • Oferowaniu rozwiązań możliwie najbardziej innowacyjnych technologicznie, bezpiecznych w zakresie użytkowania oraz ochrony środowiska dla przemysłu,

 • Rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji naszych pracowników.

Grupę Kapitałową Tubes stanowi wiele oddzielnych kapitałowo firm zlokalizowanych na terenie Polski oraz za granicą. Działalność operacyjna Grupy ma charakter międzynarodowy a podmiotem dominującym w strukturze jest Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podstawowe funkcje realizowane poprzez podmiot dominujący w Poznaniu polegają na:

 • Koordynacji i efektywnym zarządzaniu zasobami Grupy Kapitałowej,
 • Zarządzaniu efektywnością zakupów i relacjami z Dostawcami w ramach Grupy Kapitałowej,
 • Zarządzanie procesem logistycznym w ramach struktury,
 • Zarządzaniu efektem skali działalności operacyjnej w ramach Grupy,
 • Analizie i przetwarzaniu danych rynkowych,
 • Świadczeniu tzw. usług wspólnych dla podmiotów powiązanych,

 • Zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka rynkowego w poszczególnych obszarach i spółkach.
Tubes Group

Spółki dystrybucyjno-handlowe

Profil działalności:
Dostarczanie profesjonalnych produktów oraz usług w zakresie węży i złączy przemysłowych, przewodów oraz elementów hydrauliki siłowej.

Tubes International Sp. z o.o. – Polska
Data powstania: 1993
Siedziba: Bystra 15A, 61-366 Poznań
Więcej informacji >

Tubes International s.r.o. – Czechy
Data powstania: 2002
Siedziba: Bohumínská 172/151, 712 00 Ostrawa-Muglinów
Więcej informacji >

TOW Tubes International – Ukraina
Data powstania: 2005
Siedziba: Bohdana Chmielnickiego 106, 79024 Lwów
Więcej informacji >

Tubes International, s.r.o. – Słowacja
Data powstania: 2007
Siedziba: Kragujevská 12, 01001 Żylina
Więcej informacji >

UAB Tubes International – Litwa
Data powstania: 2007
Siedziba: Savanorių pr. 176 C,  03154 Wilno
Więcej informacji >

TOO Tubes International Kazachstan
Data powstania: 2010
Siedziba: Reznika 16, 100000 Karaganda
Więcej informacji >

Tubes International Norge AS – Norwegia
Data powstania: 2015
Siedziba: Kvålkroken 38, 4323 Sandnes
Więcej informacji >

Spółki produkcyjno-handlowe

Profil działalności:
Produkcja specjalnych końcówek do węży przemysłowych i hydraulicznych, adaptorów, redukcji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klientów

TI Production Sp. z o.o.
Data powstania: 2007 (jako oddział produkcyjny), w 2012 przekształcenie w odrębną spółkę
Siedziba: Bystra 15A, 61-366 Poznań
Więcej informacji >

Profil działalności:
Realizacja projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych w przemyśle wraz z wykonawstwem w formule EPC (tzw. projektów „pod klucz”).

Tubes Engineering Sp. z o.o.
Data powstania: 2020
Siedziba: Bystra 15A, 61-366 Poznań
Więcej informacji >