Produkcja przewodów kompozytowych

Wykonujemy przewody elastyczne do przeładunku wszelkiego rodzaju mediów w transporcie kolejowym, drogowym i morskim, w tym również przeznaczone do substancji niebezpiecznych.

Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) do wytwarzania, naprawy i modernizacji przewodów elastycznych oraz urządzeń przeładunkowych.

Produkcja przewodów kompozytyowych

Wytwarzanie przewodów elastycznych oraz urządzeń przeładunkowych

Naprawa przewodów elastycznych oraz urządzeń przeładunkowych

Modernizacja przewodów elastycznych oraz urządzeń przeładunkowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z naszym Specjalistą