Węże WATERBLAST

  • Hydraulika ultra wysokiego ciśnienia
• Wysokie ciśnienie wody jest niebezpieczne, może spowodować śmierć, obrażenia lub straty materialne. Należy
zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej, okularów, rękawic i obuwia.
• Jedynie odpowiednio przeszkolony i autoryzowany personel może użytkować przewody.
• Strefa użytkowania przewodów musi być wolna od osób postronnych i odpowiednio oznakowana.
• Nigdy nie używać przewodów powyżej ich ciśnienia roboczego i poniżej minimalnego promienia zagięcia.
• Zawsze dokonywać wizualnej kontroli przewodów przed użytkowaniem.
• Nie użytkować przewodów ze skorodowanymi, cieknącymi, zużytymi lub uszkodzonymi mechanicznie
końcówkami. Wycofać z eksploatacji.
• Nie użytkować węży z pęcherzami, nacięciami lub warstwą zewnętrzną przetartą do drutów oplotu. Wycofać
z eksploatacji.
• Nie użytkować węży z załamaniami, zagnieceniami lub innymi uszkodzeniami. Wycofać z eksploatacji.
• Nie użytkować węży, które narażone były na kontakt z agresywnymi chemikaliami lub wysoką temperaturę.
Wycofać z eksploatacji.
• Użytkując wąż unikać załamywania, skręcania, naciągania i kontaktu z ostrymi krawędziami.
• Kilkuprocentowa zmiana długości węża pod ciśnieniem musi być uwzględniona, unikając naprężania węża.
• Dopuszczalne jest łączenie kilku odcinków węża razem za pomocą odpowiednich wysokociśnieniowych złączy.
• Nie jest zalecane podwieszanie połączonych odcinków ani zwieszanie węża pod własnym ciężarem.
• Zawsze oczyścić, opróżnić i zwinąć węże po użyciu.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

wąż budowlany wysokociśnieniowy

Węże WATERBLAST

wąż do cięcia wodą pod wysokim ciśnieniem końcówki

Okucia do węży WATERBLAST

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

WYŚLIJ ZAPYTANIE