Urządzenia do czyszczenia węży, rur, przewodów

Urządzenia do czyszczenia węży, rur, przewodów – informacje wstępne

Zabezpieczenie układów hydraulicznych przed zanieczyszczeniem staje się coraz ważniejsze ze względu na ich wzrastające skomplikowanie, pracę przy większych prędkościach i mniejszych tolerancjach. Zanieczyszczenie oleju hydraulicznego powoduje zmniejszenie efektywności maszyn, niestabilne sterowanie, awarie i unieruchomienie maszyny na czas naprawy oraz powtarzające się te same usterki. Wymagania w zakresie czystości oleju hydraulicznego są określone w normach ISO 4406 oraz amerykańskiej NAS 1638. Określają one klasy czystości oleju w zależności od liczby zanieczyszczeń określonej wielkości – im niższa liczba określająca klasę, tym czystszy olej.

Metody czyszczenia węży, przewodów i rur hydraulicznych:

  • przedmuchiwanie sprężonym powietrzem (nie spełnia norm, chociaż jest użyteczne),
  • przepychanie sprężonym powietrzem korków z pianki,
  • mycie

KATALOG
Pobierz

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

urządzenia do przedmuchiwania sprężonym powietrzem

Urządzenie do przedmuchiwania sprężonym powietrzem

urządzenia do przepychania sprężonym powietrzem korków z pianki

Urządzenie do przepychania sprężonym powietrzem korków z pianki

urządzenia do mycia węży i przewodów

Urządzenie do mycia węży i przewodów

Dodatkowe informacje:

Film: Urządzenia Ultra Clean do czyszczenia węży, przewodów, rur

Sprawdź możliwości urządzeń!