Węże do substancji spożywczych

Węże dla przemysłu spożywczego – informacje ogólne

Węże do substancji spożywczych wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Węże te posiadają warstwę wewnętrzną z mieszanek gumowych koloru białego, pozbawionych zapachu i smaku, a także z PVC, polietylenu i innych polimerów o dużym stopniu czystości, pozbawionych szkodliwych substancji i nie pogarszających własności zdrowotnych i organoleptycznych produktów. W zależności od typu węża, przeznaczone są do substancji spożywczych takich jak woda pitna, mleko i jego przetwory, alkohole i soki owocowe, napoje, tłuszcze, oleje, itp. Stosowane są również w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Węży do tych zastosowań szukaj również: w grupach węży uniwersalnych, teflonowych, silikonowych, przesyłowych (dla sypkich substancji spożywczych), odciągowych, metalowych, węży do substancji chemicznych i węży TYGON®.

Materiał każdego węża, oprócz podstawowego składnika, czyli odpowiedniego elastomeru (węże gumowe) lub polimeru (węże tworzywowe) zawiera wiele dodatków zapewniających odpowiednie własności przetwórcze surowca i uzyskanie jak najlepszych własności mechanicznych i chemicznych gotowego węża. Są to różnego rodzaju substancje sieciujące, plastyfikatory (zmiękczacze), napełniacze, stabilizatory, antyutleniacze, barwniki itp. Możliwa jest również obecność zanieczyszczeń stosowanych surowców.

Podczas użytkowania węża w procesie produkcji i przetwarzania żywności materiał warstwy wewnętrznej pozostaje w bezpośrednim kontakcie z substancją spożywczą przepływającą przez wąż – od rozpoczęcia procesu do jego zakończenia i przeprowadzenia czyszczenia węża lub całej instalacji. W wyniku tego kontaktu następuje ekstrakcja (wyciąganie) dodatków z mieszanki gumowej lub tworzywowej i ich przechodzenie (przenikanie, migracja) do płynnej substancji spożywczej, działającej jak rozpuszczalnik. Ilość zmigrowanych dodatków jest zależna przede wszystkim od rodzaju materiału węża, rodzaju dodatków, własności chemicznych przepływającej substancji spożywczej, czasu i temperatury.
Zawarte w substancji spożywczej dodatki mogą być szkodliwe dla zdrowia a oprócz tego mogą zmienić własności organoleptyczne produktu (np. smak lub zapach). Dlatego wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością skupiają się na:

  • dopuszczalnej zawartości określonych dodatków – niektóre z nich są całkowicie zakazane;
  • dopuszczalnej migracji dodatków do płynów modelowych symulujących określone rodzaje żywności
✓ Nie każdy wąż spożywczy nadaje się do wszystkich rodzajów żywności !
✓ Zastosowanie węża powinno być zgodne z odpowiednim certyfikatem lub rekomendowanym przez producenta przeznaczeniem
(np. wąż do mleka; wąż do wina, piwa i soków owocowych; wąż do olejów i tłuszczów)!
✓ Ważny jest nie tylko rodzaj substancji spożywczej, ale również stężenie, czas kontaktu i temperatura!
Rozporządzenie
1935/2004/EC
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM – Food Contact Materials) – ogólne wymagania, właściwy sposób oznakowania wyrobu, wzór deklaracji zgodności oraz wykaz grup materiałów i wyrobów, które mogą zostać objęte szczegółowymi uregulowaniami.Dla wszystkich węży do substancji spożywczych
Rozporządzenie
2023/2006/EC
Dobra praktyka produkcyjna (GMP – Good Manufacturing Practice) dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – ogólne wytyczne dla systemu zapewnienia i kontroli jakości, dokumentacji oraz zasady stosowania farb drukarskich na stronie materiału lub wyrobu niemającego kontaktu z żywnością
Rozporządzenie
10/2011/EU
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością: ogólne wymagania, wykaz dozwolonych materiałów i dodatków, warunki badania i limity migracji specyficznej (SML) i globalnej, wykaz płynów modelowych imitujących żywność do badania migracji dodatków i sposób ich wyboru dla określonego rodzaju żywności, wzór deklaracji zgodności.Dla węży z tworzyw (bez gumy i silikonu)
symbolpłyn modelowyrodzaj substancji spożywczej
Aetanol 10 %żywność hydrofilowa* – wodne płyny spożywcze i napoje niealkoholowe
Bkwas octowy 3 %żywność hydrofilowa* kwaśna (pH < 4,5)
Cetanol 20 %żywność hydrofilowa* zawierająca do 20 % alkoholu oraz o charakterze bardziej lipofilowym*
D1etanol 50 %żywność lipofilowa* zawierająca alkohol powyżej 20% oraz mleko i produkty mleczne, emulsje
D2olej roślinnyżywność lipofilowa* – tłuszcze i oleje oraz żywność zawierająca wolne tłuszcze na powierzchni
Epoli(tlenek 2, 6-difenylo-p-fenylenu)żywność sucha

* – hydrofilowa – uwodniona, rozpuszczalna w wodzie; lipofilowa – rozpuszczalna w tłuszczach, olejach

Każda substancja spożywcza może być przypisana do określonych rodzajów żywności i imitowana podczas badania migracji określonym płynem modelowym wg szczegółowej tabeli zawartej w rozporządzeniu 10/2011/EU (przykładowo: mleko wymaga płynu D1, ocet – płynu B, lody – płynu C, a musztarda – płynu A, B i D2 – patrz następna strona).

FDA
(USA)
FDA (Food and Drug Administration) – amerykańska agencja żywności i leków. Wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością zawarte są w rozdziale 21 kodeksu przepisów federalnych (21 CFR) i zawierają wykaz dopuszczalnych materiałów i dodatków. Zgodność z FDA oznacza deklarację producenta i jest rozpoznawalna i uznawana na całym świecie.FDA 21 CFR 177.2600 – guma (limit migracji dla żywności uwodnionej  – punkt (e), oraz żywności tłustej – punkt (f));
FDA 21 CFR 170-199, 175.300 – PVC i jego składniki;
FDA 21 CFR 175.105, 177.1680, 177.2600 – poliuretan;
FDA 21 CFR 177.1520 – polietylen, polipropylen;
FDA 21 CFR 177.1550 – teflon i inne polimery fluorowe.
NSF
(USA)
NSF (National Sanitation Foundation) – niezależna organizacja wspomagająca ochronę zdrowia człowieka; ustanawia standardy odnoszące się do gotowego wyrobu bazujące na wytycznych FDA, rozpoznawalne i uznawane na całym świecie.Dla węży do substancji spożywczych podstawowym standardem jest NSF-51 – tworzywa sztuczne w wyposażeniu przeznaczonym do żywności; definiuje on wymagania materiałowe, uwzględniając skład materiału.
3-A
(USA)
3-A Sanitary Standards – niezależna organizacja; ustanawia standardy dotyczące właściwego zaprojektowania i inspekcji wyposażenia przemysłu mleczarskiego, spożywczego i farmaceutycznego, umożliwiające zachowanie czystości, rozpoznawalne i uznawane na całym świecie.3-A 18-03 – materiały gumowe;
3-A 20-27 – tworzywa sztuczne;
3-A 62-02 – kompletne przewody elastyczne;
3-A 63-03 – złącza i końcówki higieniczne;
P3-A 002 – materiały w procesach farmaceutycznych.
BfR
(Niemcy)
BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) – instytut zajmujący się identyfikacją ryzyka i ochroną zdrowia, wydaje zalecenia dotyczące materiałów do kontaktu z żywnością, w tym gumy i  polimerów.BfR III – polietylen;
BfR XV – silikon;
BfR XXI – guma naturalna i syntetyczna.
Woda pitna (czyli woda przeznaczona do spożycia przez ludzi) podlega specjalnym uregulowaniom. Jako wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa się: wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowania żywności lub innych celów domowych, dostarczaną z sieci wodociągowej, cystern, w pojemnikach i butelkach, oraz wszelką wodę wykorzystywaną do produkcji żywności. Woda pitna i jej instalacje przesyłowe i dystrybucyjne (w tym stosowane do tego celu węże) podlegają ogólnym uregulowaniom europejskim (dyrektywa 98/83/EC) oraz szczegółowym uregulowaniom krajowym:

PZH
(Polska)
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przeprowadza obligatoryjne badania i wydaje atesty dla materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą pitną. Nadzór nad stosowaniem materiałów i wyrobów do wody pitnej prowadzi państwowa Inspekcja Sanitarna.
KTW
DVGW
(Niemcy)
Materiały i wyroby z tworzyw kontaktujące się z wodą pitną stosowane w Niemczech powinny spełniać wymagania znane jako KTW (Kunststoffe im Kontakt mit Trinkwasser) zawierające w szczególności listę dopuszczalnych materiałów oraz limity migracji. Dodatkowo, materiały te powinny spełniać wymagania oceny mikrobiologicznej (na rozwój mikroorganizmów) wg wymagań DVGW W270 (DVGW Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches). Certyfikaty KTW i DVGW wydawane są przez odpowiednie instytuty i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.
WRAS
(Wielka Brytania)
WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) – brytyjska organizacja tworząca wytyczne i standardy dla instalacji, wyrobów i materiałów do wody. Certyfikaty WRAS potwierdzają zgodność materiałów i produktów z normami BS dla wody pitnej i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.
NSF-61
(USA)
NSF/ANSI Standard 61 – standard NSF odnoszący się do instalacji i wyrobów do wody pitnej i ich wpływu na zdrowie. Certyfikaty NSF-61 potwierdzają zgodność materiałów i produktów ze standardami NSF i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.
USP Class VIUSP (US Pharmacopoeia) – wymagania dotyczące materiałów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii i urządzeniach medycznych. USP Class VI jest najwyższym wymaganiem, zawierającym testy na zwierzętach laboratoryjnych, ale nie zawsze wystarczającym do zastosowań medycznych.
ISO 10993Biologiczna ocena wyrobów medycznych – procedury i wymagania dotyczące wyrobów medycznych, w zależności od ich kategorii (powierzchniowe, zewnętrzne, implanty).

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Typ produktów:

węże uniwersalne

Węże tworzywowe do substancji spożywczych

węże uniwersalne

Węże gumowe do substancji spożywczych

węże uniwersalne

Węże do substancji spożywczych z TPE

węże uniwersalne

Węże do substancji spożywczych wymagających zachowania najwyższej czystości

Lista produktów:

węże uniwersalne

Węże do wody pitnej

węże uniwersalne

Węże do mleka

węże uniwersalne

Węże do alkoholu

węże uniwersalne

Węże do piwa

węże uniwersalne

Węże do wina

węże uniwersalne

Węże do soków i napojów

węże uniwersalne

Węże do tłuszczów i olejów

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Dodatkowe informacje: