Węże kompozytowe

 • Wąż kompozytowy
 • Wąż kompozytowy
 • Węże kompozytowe
 • Wąż kompozytowy do paliwa
 • Węże przeładunkowe do paliwa, oleju

Wąż kompozytowy składa się z:

 • wewnętrznej spirali z drutu;
 • zewnętrznej spirali z drutu;
 • wielu nawiniętych na siebie warstw tkaniny i foli pomiędzy tymi spiralami.

Całość tworzy odporny na ciśnienie i podciśnienie, szczelny pakiet. Spirala wewnętrzna i wewnętrzne warstwy foli i tkaniny muszą być odporne chemicznie na przepływające medium. Jako warstwa wewnętrzna (folia, tkanina) są używane:

 • polipropylen (węże do paliw i węże chemiczne);
 • poliamid (węże do paliw i biopaliw);
 • ECTFE (polimer fluorowy zbliżony do teflonu, węże do bardzo agresywnych chemikaliów);

Jako spirala wewnętrzna używany jest drut z następujących materiałów

 • stal węglowa ocynkowana (galwanizowana, oznaczenie G, do paliw);
 • aluminium (oznaczenie A, do paliw, węże bardzo lekkie);
 • stal węglowa pokryta polipropylenem (oznaczenie P, do chemii);
 • stal węglowa pokryta poliamidem – nylonem (oznaczenie N, do biopaliw, paliwa lotniczego);
 • stal nierdzewna AISI 316 (oznaczenie S – do chemii, biopaliw i paliwa lotniczego, cieczy kriogenicznych);

Różne rodzaje tkanin (poliestrowa, aramidowa) używane mogą być jako wzmocnienie. Warstwę zewnętrzną stanowi standardowo tkanina pokryta PVC, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne (opcja – tkanina poliamidowa).
Jako spirala zewnętrzna używany jest drut z następujących materiałów

 • stal węglowa ocynkowana (galwanizowana, oznaczenie G);
 • stal węglowa pokryta polipropylenem (oznaczenie P);
 • stal nierdzewna AISI 316 (oznaczenie S);

Dany typ węża może być wykonany z różnymi kombinacjami materiałów spirali wewnętrznej i zewnętrznej, np. DANCHEM PG oznacza wąż DANCHEM ze spiralą wewnętrzną pokrytą polipropylenem, a zewnętrzną ze stali ocynkowanej.

Węże kompozytowe podzielić można generalnie na węże chemiczne i paliwowe. Oprócz tego występują wyspecjalizowane węże do specyficznych zastosowań np.:

 • węże do gorącego oleju 100°C;
 • węże do biopaliw różnego rodzaju;
 • węże do odwadniania dachów pływających montowane wewnątrz zbiorników produktów ropopochodnych;
 • węże niskotemperaturowe do cieczy kriogenicznych (LPG, dwutlenek węgla, amoniak, etylen);
 • węże stosowane do płynnej siarki i bitumin;
 • lekkie węże oparowe do odprowadzania oparów ze zbiorników i cystern;
 • trudnopalna wersja węży podstawowych – FIRESAFE.
WĘŻE KOMPOZYTOWE
 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: jpg, png, pdf, Maks. rozmiar pliku: 6 MB, Maks. pliki: 3.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.