Węże metalowe ciśnieniowe

Węże metalowe ciśnieniowe – informacje ogólne

Elastyczne ciśnieniowe węże i przewody metalowe znajdują zastosowanie dla warunków pracy i wymagań, których nie są w stanie spełnić węże wykonane z gumy lub tworzyw. Ciśnieniowe węże metalowe wykonywane są poprzez równoległe lub spiralne fałdowanie cienkościennej rury metalowej. Skok i głębokość fałd nadaje wężowi odpowiednią elastyczność, odporność na odkształcenia i próżnię. Stosowane są w formie gotowych przewodów z końcówkami, w wersjach bez oplotu oraz z pojedynczym lub podwójnym oplotem wykonanym z drutów metalowych, zapewniających wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. Zakres zastosowania obejmuje wszystkie dziedziny przemysłu do różnorodnych mediów, np. gorącej wody, pary, olejów, chemikaliów, ciekłych i lotnych gazów itp.

Najważniejsze cechy ciśnieniowych węży metalowych to:
– odporność na starzenie, ciepło, oleje i węglowodory, wiele chemikaliów, parę, gorącą wodę itp.
– szeroki zakres odporności temperaturowej ( od -270°C do +700°C)
– niepalność
– odporność na wysokie ciśnienia i próżnię
– nieprzepuszczalność dla penetrujących gazów i płynów
– elastyczność przy dużych średnicach i w niskich temperaturach, odporność na załamania
– wysoka przewodność elektryczna i cieplna
– trwałe zamocowanie końcówek, stosunkowo bezpieczny przebieg ewentualnego zniszczenia w przypadku rozszczelnienia.

Ze względu na specyficzną konstrukcję ciśnieniowych przewodów metalowych, prawidłowy dobór i instalacja przewodu powinna być dokonana w porozumieniu z Tubes International.

Ważne uwagi dotyczące zastosowania ciśnieniowych węży metalowych:
– należy przestrzegać zasad instalacji i użytkowania podanych w instrukcji,
– podczas montażu i eksploatacji wąż nie może być poddawany skręceniu,
– należy określić i uwzględnić dynamiczne odkształcenia węża,
– materiał węża i końcówek musi być dobrany z uwzględnieniem korozyjnego oddziaływania medium i środowiska zewnętrznego,
– należy uwzględnić występowanie i oddziaływanie drgań,
– przy bardzo dużych prędkościach przepływu fałdowana konstrukcja węża powoduje turbulencję, duży spadek ciśnienia, możliwość wystąpienia niebezpiecznych drgań,
– należy uwzględnić korekcyjny współczynnik temperaturowy – podane w tabelach wartości ciśnienia roboczego dotyczą temperatury +20°C.

Norma ISO 10380 określa szczegółowo wymagania dotyczące materiału, konstrukcji i wymagań dotyczących ciśnieniowych, elastycznych przewodów metalowych. Pod względem żywotności norma dzieli węże na cztery klasy. W ofercie Tubes International znajdują się węże spełniające wymaganie żywotności 50 000 cykli ugięcia.

Podstawowe, najczęściej stosowane materiały stosowane w konstrukcji węży metalowych stanowią:

  • stal nierdzewna AISI 304 (oplot)
  • stal nierdzewna AISI 321 (wąż)
  • stal nierdzewna AISI 316 L (wąż i oplot)
  • stopy miedzi: brąz (wąż i oplot, stosowany do 200°C)
  • stopy niklu: monel, inconel (wąż i oplot, stosowany dla uzyskania wysokiej odporności korozyjnej,
    w szczególności dla chloru)

Końcówki elastycznych ciśnieniowych przewodów metalowych mogą być montowane do węża poprzez:

  • skręcanie (specjalny typ końcówki wielokrotnego użytku, umożliwiający montaż bezpośrednio na instalacji, o ograniczonych parametrach ciśnieniowych),
  •  lutowanie lutem miękkim i twardym – o ograniczonej odporności temperaturowej,
  • spawanie w atmosferze gazu obojętnego metodą TIG – najczęściej stosowana metoda montażu.

Końcówki do węży stalowych wykonywane są ze stali węglowej, stali nierdzewnej AISI 304 i 316, stopów niklu oraz ze stopów miedzi (mosiądzu, brązu).

UWAGA !!! Końcówki ze stali węglowej nie powinny być stosowane do pracy w temperaturach poniżej -20°C i powyżej +400°C.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

węże uniwersalne

Węże stalowe

do zastosowań statycznych

Węże stalowe

odporne na wibracje

Węże stalowe hydroformowane

Węże stalowe

o wysokiej elastyczności

Węże stalowe

do wysokich ciśnień

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Dodatkowe informacje: